WE Coffee Cuisine บางแสน

       WE Coffee Cuisine คาเฟ่ที่มีการตกแต่งให้เหมือนเราได้หลุดเข้ามาในโลกแห่งเทพนิยาย ที่เป็นเหมือนบ้านน้อยในป่าใหญ่ ที่มีต้นไม้ร่ายล้อม อยู่รอบๆตัว มีมุมสวยๆ ชิคๆ…