Free style, Loft style

ฉันท์ Studio & Cafe คาเฟ่สายชิค

ฉันท์ Studio & Cafe คาเฟ่ในเมืองสัตหีบ ที่ส่วนใหญ่อาจจะคิดว่า จะต้องเป็นคาเฟ่ที่ อยู่ติดริมทะเลนั่งฟังเสียงคลื่น กินลม ชมวิว แต่วันนี้เราขอเปลี่ยน บรรยากาศพาไปคาเฟ่ในตรอกซอกซอยกันบ้าง นั่นก็คือร้าน  “คาเฟ่ ฉันท์ Studio & Cafe” รับรองว่าถ้ามาร้านนี้ แล้วคุณจะได้รูปสวยๆ กลับไปอวดเพื่อนๆ ได้แน่นอน               คาเฟ่ฉันท์ Studio &