Free style, Vintage style

ก๊อตสเตชั่น God’s Station Custom & Dining

ก๊อตสเตชั่น God’s Station Custom & Dining เป็นร้าน ที่ถูกดัดแปรง มาจากบ้าน ที่พักอาศัย แรกเริ่มเดิมที ลักษณะเป็นตัวบ้านสีขาวล้วน หลังใหญ่ ที่มีป้ายร้านที่ดูโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ ที่เรียกได้ว่า เป็นการตกแต่งของการออกแบบใหม่ ทั้งภายนอกและภายใน ในส่วนของภายนอกนั้นเป็นการตกแต่งที่ออกไปทางดูดีมีสไตล์ ในคอนเซปต์ของร้าน ที่จะเกี่ยวข้องกับ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ และรถจักรยาน ซึ่งเป็นการนำเอาส่วนต่างๆ