Free style, Loft style, Vintage style

คอฟฟี่ บรีวเฟลเวอร์ช Coffee Brewflavors

คอฟฟี่ บรีวเฟลเวอร์ช Coffee Brewflavors ถือว่าเป็นอีกร้านที่ นำเสนอถึงคอกาแฟที่ หลากหลาย และการเพลิดเพลินกับภายใต้กาแฟชั้นเยี่ยม บวกกับบรรยากาศที่สุดแสน จะละมุนเลยก็ว่าได้ ร้านกาแฟที่ ขึ้นชื่อว่า  The Best ของหนึ่งในบางแสนเช่นกัน เพราะเรื่อของการใส่ใจรายละเอียดของกาแฟก็ต้องยกให้เขาเลย เพราะจากความใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน ที่ คอฟฟี่ บรีวเฟลเวอร์ช Coffee Brewflavors เริ่มตั้งแต่ การเลือกเมล็ดพันธ์ของกาแฟ