Garden style

No.31 Gallery Cafe’ รีวิวคาเฟ่

 “ No.31 Gallery Cafe’ ” สำหรับร้านนี้จะเป็นร้านคาเฟ่อยู่เดี่ยวๆเลย โดยจะเป็นตึกสองชั้นทรงกล่องสีเทา การเดินทางก็ง่ายแสนง่าย สังเกตได้จากเมื่อถึงวัดรังสีสุนทรให้ชะลอรถแล้วจะเห็นร้านอยู่ทาง ซ้ายมือ บรรยากาศภายในร้านจะเป็นบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การมานั่งพักผ่อน จิบกาแฟ ในมุมเงียบๆ หรือมานั่งอ่านหนังสือเล่มโปรดของคุณก็ดี o o o o o o o o o o